Etikai visszaélés és jogsértés bejelentő rendszer

Az OTP Bankcsoport működésének alapja a jogszerű, tisztességes és etikus magatartás és az ezzel ellentétes esetek feltárása, a megfelelő intézkedések megtétele.

Az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló, 2019. október 23-i (EU) 2019/1937 európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az annak való megfelelőséget biztosító jogszabályok, így a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény alapján , illetve az ezeknek a jogszabályoknak való megfelelés érdekében az OTP Csoport belső bejelentési rendszert működtet.

A bejelentési rendszer célja, hogy lehetőséget biztosítson a bejelentők számára a jogszabályok és az OTP Csoport nyomós érdekét védő magatartási szabályokat tartalmazó Etikai Kódexe megsértésének bejelentésére (továbbiakban együttesen: Bejelentés) és ösztönözze, megkönnyítse azok megtételét. A bejelentési rendszert az OTP Bank Nyrt. Compliance Igazgatósága és az érintett leányvállalatok compliance szervezetei működtetik.

A beérkezett jelzéseket az OTP Csoport érintett compliance szervezete minden esetben objektíven és pártatlanul kivizsgálja.

Az OTP Bank Nyrt. leányvállalata, illetve annak munkavállalója tevékenysége kapcsán lehetőség van csoportszintű Bejelentést tenni az OTP Bank Nyrt. Compliance Igazgatóságához is a csoportszintű Bejelentés kiválasztásával (Bejelentési űrlap I. pont), nem csak a helyi compliance szervezethez.

A Bejelentést az OTP Bank Compliance Igazgatósága, vagy arra jogosult más szervezeti egysége legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja, megállapítja, hogy történt-e szabály- vagy jogsértés, továbbá megteszi a szükséges lépéseket az ügy megoldása érdekében. A Bejelentés kivizsgálásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

Az OTP Bank Nyrt. vagy a Bejelentést kivizsgáló leányvállalat a Bejelentés kivizsgálásáról és annak eredményéről, illetve a Bejelentés mellőzéséről és a mellőzés indokáról a Bejelentőt írásban tájékoztatja.

Az OTP Csoport a Bejelentés tényét és tartalmát bizalmasan kezeli, a Bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra, valamint nem érhet senkit hátrány azért, mert jóhiszeműen bejelent egy jogsértést, vagy etikai aggályt.

Lehetőség van névtelen Bejelentés megtételére is, ugyanakkor felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben nem ad meg elérhetőséget és a Bejelentés nem tartalmaz elégséges és megfelelő adatot annak kivizsgálásához, akkor a Bejelentés kivizsgálása mellőzhető, illetve a kivizsgálás eredményéről való tájékoztatást nem tudja megkapni.

Fontos, hogy jóhiszeműen éljen a Bejelentés lehetőségével! Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a Bejelentés vizsgálata során nyilvánvalóvá válik, hogy a Bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, vagy alappal valószínűsíthető, hogy a Bejelentés másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, a bejelentő személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére a bejelentést vizsgáló compliance szervezet átadja.

Az alábbi űrlap kizárólag etikai visszaélések, jogszabálysértések bejelentésére szolgál, egyéb - termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos - panaszokkal, észrevételekkel kérjük, keresse munkatársainkat az OTP megfelelő leányvállalatának honlapján a Panaszkezelés/Ügyfélszolgálat menüpont alatt található elérhetőségek egyikén.

We use cookies to run the website, enhance user experience, monitor website activities and display relevant offers.