Sistemul de raportare a comportamentului neetic

Grupul OTP Bank își desfășoară activitatea pe baza unei conduite legale, corecte și etice, precum și a identificării cazurilor de neconformare și luării de măsuri adecvate.

În temeiul și în vederea respectării Directivei (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii și a legislației care asigură respectarea acesteia, Grupul OTP utilizează un canal intern de raportare.

Scopul raportării încălcărilor este de a oferi avertizorilor de integritate posibilitatea de a raporta încălcări ale legii și ale Codului de conduită al Grupului OTP (denumit în continuare în mod colectiv "Codul") și de a încuraja și facilita raportarea unor astfel de încălcări. Sistemul de raportare a neregulilor este operat de către Direcția Conformitate a OTP Bank Plc. și de către departamentele de conformitate ale subsidiarelor sale.

Toate raportările de încălcări primite vor fi investigate în mod obiectiv și imparțial de către departamentul de conformitate relevant al Grupului OTP.

În legătură cu activitățile unei subsidiare a OTP Bank Plc. sau ale unui angajat al acesteia, se poate prezenta un raport la nivel de grup către Direcția Conformitate a OTP Bank Plc., prin selectarea sesizării la nivel de grup (formularul de sesizare, punctul I.), nu doar către organizația locală de conformitate.

Directoratul de Conformitate a OTP Bank sau un alt departament autorizat al OTP Bank va investiga raportul în termen de maximum treizeci de zile de la primirea acestuia, va stabili dacă a avut loc o încălcare a regulilor sau o abatere și va lua măsurile necesare pentru a soluționa situația. Durata investigației poate fi de maximum 3 luni.

OTP Bank Plc sau sucursala care investighează raportul îl informează în scris pe avertizor cu privire la investigarea raportului și la rezultatul acesteia sau cu privire la decizia de a nu depune o raportare și la motivele acestei decizii.

Grupul OTP va trata faptele și conținutul raportului ca fiind confidențiale, datele personale ale avertizorului nu vor fi dezvăluite fără consimțământul acestuia și nicio persoană nu va fi prejudiciată pentru că a raportat cu bună credință o încălcare sau o problemă de etică.

Avertizorul (anonim) este informat - în măsura în care este posibil - dacă informațiile furnizate de acesta nu sunt suficiente/adecvate pentru a investiga raportl său, sau despre faptul că, în cazul în care informațiile indispensabile pentru inițierea sau desfășurarea eficientă a investigației nu pot fi obținute în alt mod din orice motiv, investigația poate fi închisă fără rezultat.

Este important ca raportarea să fie făcută cu bună credință. Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care se dovedește că ați comunicat cu rea-credință informații importante, dar false, și există indicii că a fost comisă o infracțiune sau o ilegalitate, datele dvs. cu caracter personal trebuie dezvăluite autorităților sau persoanei îndreptățite să desfășoare procedura; sau dacă există motive întemeiate pentru a considera că ați cauzat prejudicii ilicite sau alte prejudicii legale unei alte persoane, datele dvs. cu caracter personal trebuie dezvăluite la cererea autorităților sau a persoanei îndreptățite să inițieze sau să desfășoare procedura.

Vă rugăm să rețineți faptul că formularul de mai jos este destinat doar pentru a raporta orice încălcare de etică și a legii. Dacă doriți să faceți o reclamație cu privire la un produs/serviciu, vă rugăm să contactați personalul nostru pe site-ul web al respectivei subsidiare a OTP, utilizând una dintre datele de contact din meniul "Gestionarea reclamațiilor/Serviciu clienți".

We use cookies to run the website, enhance user experience, monitor website activities and display relevant offers.